Lexikon szócikk

Unger Irma
Moson 1861. - Magyaróvár 1937. február 27.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Szülei Unger János és Gratzol Anna voltak. Horváth Béla gazdatiszt, uradalmi főintézővel kötött házasságot, akinek korai halála után az Arad megyei Sikulára helyezték román nyelvű iskolába. Már ekkor sok elismerést és hálát kapott a magyarságát hangsúlyozó és a jótékonykodást előtérbe helyező tevékenységéért. Trianon után menekülnie kellett a román hatóságok elől, iskolájának magyar nemzeti zászlóját testére csavarva lopta haza. Szülővárosában még 1919-ben kinevezték az állami népiskola tanítójává. Minden szabad idejét a jótékonyságnak szentelte, tagja és egyik vezetője volt a Szociális Missziótársulatnak. 1925. január 1-jével vonult nyugalomba, ettől kezdve minden percét önként vállalt karitatív munkával töltötte. Ezt a tevékenységet 1932-ban a népjóléti miniszter díszoklevéllel jutalmazta, amelyet a város vezetése a Magyaróvári Kaszinóban ünnepség keretében nyújtott át neki. Magyaróvár „Irma nénijé”-nek neve összenőtt a város jótékonysági mozgalmával.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1932. 06. 19. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1937. 02. 28. 3. p.
A szócikk szerzője:Thullner István