Lexikon szócikk

Unger Mátyás (Unger Mátyás 1855-1916)
(Moson) Szolnok 1855. - Baden 1916. április 22.

Foglakozása(i):
Orvosi diplomáját 1882-ben Bécsben szerezte. Először Levélen, majd Féltoronyban, később Magyaróváron volt orvos. Eredményes orvosi működésének elismeréseként a főispán tiszteletbeli megyei főorvossá nevezte ki. Orvosként és a magyaróvári járás tiszti főorvosaként egész életét a gyógyításnak szentelte, de élénken részt vett a társadalmi életben is. Tagja volt Moson vármegye törvényhatósági bizottságának, tagja és elnöke a Magyaróvári Férfidalárdának, főorvosa a kerületi munkásbiztosító pénztárnak, alelnöke a Mosonmegyei Takarékpénztárnak. Magyaróváron temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1916. 04. 30. 2. p.
A szócikk szerzője:Tuba László