Lexikon szócikk

Unger Mátyás (Unger Mátyás 1921-1985)
Lébény 1921. január 30. - Helsinki 1985. november 5.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Magyarország története (Szabolcs Ottóval közösen). Bp., 1956.
*A történelmi tudat alakulása középiskolai történelem tankönyveinkben a századfordulótól a felszabadulásig. Bp., 1976.
Féltelkes jobbágyivadék harmadik gyermeke, a helyi iskola legjobb tanulója volt. A szülők szegénysége miatt ismeretlen pártfogó jóvoltából tanulhatott a győri polgári iskolában. Ennek elvégzése után Sopronban 1940-ben kijárta a tanítóképzőt, ahonnan a csepeli Weisz Manfred gyár tanonciskolájához került. Képzett harckocsizó hadapród-őrmesterként mégis elkerülte a háborút, tartalékosként azonban hamarosan egy örményországi orosz lágerben találta magát. Hazatérve a budapesti tudományegyetem bölcsészkarának esti tagozatán tanult. 1952-ben kitűnő eredménnyel magyar és történelem szakos tanár diplomát szerzett. Ekkor jegyezte el magát a XVI-XVII. századi magyar és erdélyi történelemmel. Német származása miatt csaknem derékba tört a pályája, tíz évet az egyetemtől kénytelen volt távol tölteni. Tankönyvszerkesztő lett és elindult a tudományos pályán is. 1978–1984 között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen oktatási dékán, 1984-től egyetemi tanár, a történettudományok kandidátusa. Neves művelője volt a történelemtanítás szakmódszertani elméleti kutatásoknak. Tankönyvei, szöveggyűjteményei, tankönyvelméleti, szakdidaktikai munkái több pályázatot nyertek és több nyelven, még japánul is megjelentek. Fontos szerepe volt a középiskolai történelemtanításba bevezetett forrás-elemzés gyakorlat kidolgozásában. 1986-ban post mortem „Molnár Erik-emlékérmet” kapott. Munka közben, Finnország fővárosában érte a halál.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Pedagógai lexikon Bp., 1997. 3. p. 596-597.
  • Glatz Ferenc: Unger Mátyás tanár úr
    Unger Mátyás Emlékkönyv Bp. 1991. t. I-XV.
  • Bak Béla: Unger Mátyás szakirodalmi munkássága
    Unger Mátyás Emlékkönyv Bp. 1991. p. 257-296.
A szócikk szerzője:Thullner István