Lexikon szócikk

Vadász Norbert
Moson 1880. - Győr 1936. július 12.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Dukai Takách Judit élete és munkái. Bp. 1909.
Mosoni iparos családból született. A gimnáziumot Magyaróváron, majd Győrött végezte, a tanári oklevelet Budapesten szerezte meg. 1901-ben lépett be a premontrei rendbe, 1905-ben szentelték pappá. Ezután öt évig tanár volt Szombathelyen, 1910-től hitoktató Türjén, később tanár Keszthelyen, majd Csornán könyvtáros. 1914-től húsz éven át tanított Szombathelyen, 1934-től megint Keszthelyen. Magyar irodalmat és német nyelvet oktatott. Nyári szünidejét mindig Mosonban töltötte, egész életében ápolta itteni kapcsolatait. Több írása, beszéde jelent meg fővárosi és vidéki folyóiratokban. Főleg a 19. század irodalmával és Vas megye irodalmi hagyományaival foglalkozott. Győrben, kórházban halt meg, e városban is tetemették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1936. 07. 18. 3. p.
  • Keszthelyi hírlap Keszthely, 1932-1938. 1936. 07. 19. 5. p.
A szócikk szerzője:Tuba László