Lexikon szócikk

Vágsellyei István
Budapest 1905. január 20. - Budapest 1983. október 28.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Csapadék és terméseredmény összefüggése. Magyaróvár, 1937.
*Mezőgazdasági üzemtan (Dobos Károllyal, Jankó Józseffel és Tóth Mihállyal közösen) Bp., 1959.
Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. 1926-ban szerzett oklevelet a Magyaróvári Gazdasági Akadémián. Pályafutását Bittera Miklós mellett gyakornokként kezdte a növénytermelési tanszéken. 1929-tól a Debreceni Gazdasági Akadémián irányította a növénytermelési kísérleteket. 1932-ben a budapesti Kertészeti Tanintézetben a zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermelést tanulmányozta. Ezt követően tanársegédként visszakerült a Magyaróvári Gazdasági Akadémiára, ahol a tangazdaságban dolgozott. 1938-tól adjunktus, 1940-ben akadémiai rendes tanári kinevezést kapott. Az itt folyó munkában megismerkedett a termelőüzem működésével összefüggő problémákkal, amelyet későbbi munkája során hasznosítani tudott. 1948-ban, a mosonmagyaróvári oktatás megszűnése után a Gödöllői Agrártudományi Egyetem üzemtani tanszékére került, ahol 21 éven át, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Haláláig a tanszék tudományos tanácsadója volt. 1945 után munkatársaival kidolgozta és megírta a szocialista mezőgazdaság viszonyaihoz igazodó több kiadást megért Mezőgazdasági üzemtan című egyetemi tankönyvet. Szakcikkei jelentek meg többek között a „Gazdálkodás” és a „Cukorrépa” című lapokban. Munkája elismeréseként 1969-ben megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 3. p. 537-538.
  • Tenk Antal: Dr. Vágsellyei István: 1904-1983.
    Óvári mezőgazda Mosonmagyaróvár, 1955- 29. évf. 1984. 1. sz. p. 11-12.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter