Lexikon szócikk

Vajda György
Dés 1880. április 28. - ? ?
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Visszapillantás Mosonvármegye múltjára. = Mosonvármegye emlékkönyve. Szerk. Ruff Andor. Magyaróvár, 1929. p. 17-23.
Régi erdélyi nemesi család sarja volt. Középiskoláit a kolozsvári református kollégiumban végezte. Budapesten jogot tanult. 1902-ben Szolnok-Doboka megye szolgálatába lépett, ahol négy évig írnokoskodott. Az első világháborúban előbb az orosz, majd a román fronton harcolt, mint tartalékos hadnagy. A bukaresti és más megszállt teherpályaudvarok parancsnoka volt. Hadi érdemeiért a Signum Laudist és a Károly csapatkeresztet kapta meg. A megszállt olténiai országrészeken értékes nemzetiségi, politikai, néprajzi adatokat gyűjtött. Erdélyből Magyarországra menekült és 1921 őszén nevezték ki Magyaróvárra Moson megye főlevéltárosának. A Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet aktív tagja lett. Feladatát Mosonmagyaróváron a II. világháború alatt is ellátta. A „Mosonvármegyé”-ben számos helytörténeti értékű cikket írt. 1940-ben nyugdíjazták, ekkor már győri lakos volt. További sorsáról nincsen tudomásunk.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 260. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre