Lexikon szócikk

Vámosi Jenő
Moson 1918. december 17. - Székesfehérvár 1985. november 25.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*A gyep termésének tartósítása (Baintner Ferenccel közösen). Bp., 1986.
Középiskolai tanulmányait Magyaróváron végezte a piarista gimnáziumban. 1943-ban szerzett oklevelet a Magyaróvári Mezőgazdasági Főiskolán. 1949-1963 között különböző mezőgazdasági nagyüzemekben és tudományos intézetekben dolgozott. 1963-tól haláláig Herceghalmon az Állattenyésztési Kutatóintézet illetve jogutódja az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont munkatársa volt. A szálastakarmányok tartósításával, tárolásával, szárításával és a szárítóüzemek kialakításával foglalkozott. A terményszárítás energiatakarékos megoldásainak terén ért el jelentős eredményeket. Magyarországon elsőként foglalkozott a napenergiának a takarmányszárításban való hasznosításával. Nevéhez fűződik a Vámosi-féle hideg légáramlásos szénaszárítási rendszer kidolgozása is, amelyet minden hazai nagyüzemben bevezettek. Szakmai tevékenysége elismeréseként többször részesült kitüntetésben és akadémiai díjban.
A szócikkhez használt forrás(ok):
A szócikk szerzője:Kimlei Péter