Lexikon szócikk

Várallyay György
Kisgeresd 1900. január 1. - Mosonmagyaróvár 1954. augusztus 7.
Foglakozása(i):
A mezőgazdasági vegytan nemzetközi hírű szakértője. A budapesti műegyetemen 1923-ban szerzett vegyészmérnöki diplomát. 'Sigmond Elek professzor hatására kezdett el mezőgazdasági vegyészeti kutatásokat folytatni. Az Országos Kémiai Intézet Talajtani Osztályán dolgozott, majd - Sopron és Debrecen után - 1936-ban Magyaróvárra költözött, ahol Dworak Lajos inspirálására és támogatásával, hosszabb időre kapott munkát. Az Országos Növénytermelési Kísérleti Intézetben folytathatta talajtani kutatásait. Az átszervezés után a szintén helyi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetbe került, mint az agrokémiai osztály vezetője. A híres óvári talajtani iskolának ebben az időben ő volt a reprezentánsa. A talajerő-pótlás és a talaj tápanyagtartalmának mérése foglalkoztatta. Nemzetközileg elismert talajelemzési-határérték skálát dolgozott ki. Az üzemi talajtérképezés kidolgozásában is nagy érdemei voltak. A (mű)trágyázás hatékonyságának növelése volt a célja. Tragikus hirtelenséggel hunyt el. Mosonmagyaróváron az egyetem közelében utcát neveztek el róla. A magyaróvári temetőben nyugszik.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Enzsöl Imre: Híres embereink 1939-1999 között
    Mosonmagyaróvár 60 éve 1939 -1999. Szerk. Szentkuti Károly. Mosonmagyaróvár, 1999. 72. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre