Lexikon szócikk

Varga János
Budafok 1926. június 26. - Mosonmagyaróvár 1996. augusztus 12.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Szántóföldi növénytermesztés (Láng Gézával közösen) Bp., 1976.
Apja nyomdai kisegítő munkás volt. 1946-ban érettségizett Kecskeméten a mezőgazdasági technikumban. Egyetemi tanulmányait a Budapest-Gödöllői Agrártudományi Egyetemen folytatta és 1950-ben agrármérnöki diplomát szerzett. 1950-1951-ben segédagronómus volt a Gyulatanyai Állami Gazdaságban. 1951-ben visszahívták az egyetemre a növénytermesztési tanszékre, ahol Kolbai Károly mellett volt tanársegéd. Az MTA segítségével gyepgazdálkodási kutatást folytatott. 1952-ben adjunktusi kinevezést kapott. A következő évben a moszkvai egyetemen lett aspiráns. 1957-ben védte meg kandidátusi értekezését a magyar rozsnok termelésének biológiai és agrotechnikai alapjairól majd visszakerült a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre. 1959-ben nevezték ki a mezőgazdasági akadémia igazgatójának Mosonmagyaróvárra. Beolvasztotta az intézménybe a helyi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetet és egyetemi rangú főiskolává fejlesztette az intézményt. 1962-1965 között rektor, 1965-1968 között tudományos rektorhelyettes volt. 1961-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. A növénytermesztési tanszéket 1963-tól 1986-ban történt nyugalomba vonulásáig vezette. 1970-ben az intézményt összevonták Keszthellyel, amely az egyetem központja lett. 1976-1982 között kétszer is volt egyetemi rektor. Vezetésével 1979-ben Mosonmagyaróváron létrejött a Növénytermesztési és Takarmánygazdálkodási Intézet. Több mint 150 cikket publikált. Oroszból is fordított, de Európa számos más országában is ismerték nevét. Szak- és tájkutatásai mellett a magyar agrártörténetnek is jeles ismerője volt. Alapító tagja volt a Nemzetközi Lenau Társaságnak, a VEAB Agrártudományi Szakbizottságának titkára volt. Vezetői időszakában az egyetem infrastrukturálisan is sokat fejlődött. A Munka érdemérem ezüst (1969) és arany (1979) fokozatával is kitüntették. 1980-ban a Grúz Mezőgazdasági Főiskola és az Osztrák Köztársaság Nagy Ezüst Érdemrendjét kapta meg. A magyaróvári temetőben nyugszik.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Késmárki István: Varga János: 1926-1996.
    Növénytermelés Budapest, 1952- 45. évf. 1996. 4. sz. p. 419-421.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre