Lexikon szócikk

Varjú Ákos
Pátfalu 1916. február 8. - Budapest 1983. április 8.

Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányait Sopronban kezdte, de családja anyagi nehézségei miatt nem tudta befejezni, ezért földműves lett. 1940-től a „Szabad Szó” külső munkatársaként részt vett a Nemzeti Parasztpárt (NPP) vezetőségének összejövetelein. 1945. június 24-től az NPP Sopron vármegyei képviselője lett az Ideiglenes Nemzetgyűlésben. 1946 elejétől a párt országos központjában dolgozott, 1948. június 1-től a szervezési osztály referense, Vas, Sopron, Győr és Esztergom megyék tartoztak hozzá. 1948 augusztusában pártja a parlamentbe delegálta, 1953. március 18-ig országgyűlési képviselő volt. 1950-1954 között a Földművelésügyi Minisztériumban a növénytermesztési főosztály csoportvezetője, majd az Országos Vetőmag-felügyelőség munkatársaként tevékenykedett. 1951-1956 között a Magyar Dolgozók Pártjának (MDP), 1959-től a Magyar Szocialista Munkáspártnak (MSZMP) a tagja volt. 1961-1963 között a Hazafias Népfront Országos Tanácsának mozgalmi osztályán dolgozott. 1975-ben vonult nyugdíjba. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemérem ezüst fokozatát és a Munka Érdemrend ezüst fokozatát is.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Az ideiglenes nemzetgyűlés almanachja: 1944-1945. Bp., 1994. 475. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter