Lexikon szócikk

Vas Károly, ifj.
Magyaróvár 1919. augusztus 20. - Budapest 1981. november 22.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*A tej konzerválásáról (Doktori disszertáció). Bp., 1944.
*Tartósító és húsipari mikrobiológia. Bp., 1952.
*Élelmiszerek szöveti enzimek okozta elváltozásai. Bp., 1954.
*Válogatott fejezetek az élelmiszer mikrobiológiájából. Bp., 1963.
*A hazai élelmiszer-tudományok kutatási helyzete. Bp., 1977.
Id. Vas Károly mikrobiológus fia. 1941-ben a budapesti műegyetemen vegyészmérnöki oklevelet szerzett. 1944-ig ugyanitt tanársegédként dolgozott, s 1944-ben műszaki doktori oklevelet szerzett. Ez évben kinevezték az Országos Magyar Mezőgazdasági Ipari Kísérleti Intézetbe, de a II. világháborúban való katonáskodása és az orosz hadifogság után csak 1946-ban foglalhatta el állását. Ezután féléves állami tanulmányúton vett részt Angliában és az USA-ban, amelyen konzervipari és élelmiszer-mikrobiológiai ismereteit bővíthette (gyorsfagyasztás, konzervipari technológia). 1948-tól az Országos Magyar Mezőgazdasági Ipari Kísérleti Intézetnél és jogutódjánál a Konzerv-, Hús- és Hűtőipari Kutató Intézetben volt mikrobiológiai osztályvezető. 1959-ben a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolára nevezték ki tanárnak. 1967-től a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet igazgatója. 1952-ben a kémiai tudományok kandidátusa, 1956-ban a kémiai tudományok doktora címet nyerte el, 1964-től az MTA levelező tagja. 1956-ban ismét angliai tanulmányútra ment. Részt vett a Stockholmban és Varsóban rendezett nemzetközi kongresszuson, 1964-től két évi megszakítással 1978-ig a bécsi Nemzetközi Atomenergia Ügynökség élelmiszer-tartósítási osztályvezetőjeként dolgozott. Fő kutatási területe az élelmiszerek tartósítása, az élelmiszerek romlásához vezető enzimatikus és mikrobiológiai folyamatok vizsgálata volt. Magyarországon az elsők között alkalmazta a biometriát és a sugárzásos tartósítási eljárásokat. Több tudományos szervezetben viselt tisztségeket. Megalapítója és főszerkesztője volt az „Acta Alimentáriá”-nak, amely a hazai élelmiszer-kutatási eredményeket ismertette külföldön. Kitüntetései: Sigmond Elek emlékérem (1962), Szocialista Munkáért érdemérem (1963), 1979-ben a kertészeti egyetem díszdoktorának választotta.
A szócikkhez használt forrás(ok):
A szócikk szerzője:Tuba László