Lexikon szócikk

Vasas Antal
Magyaróvár 1811. - ? ?

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Magyaróvári német katolikus polgári család sarja volt. Kisgimnáziumot végzett a piaristáknál szülővárosában. 1830-ban lépett a hadseregbe. 1832-ben lett tizedes, azután 1839-ben őrmester az 1. Császár huszárezredben. 1848 nyarán részt vett a Délvidéken kezdődött harcokban a fellázadt szerbek ellen. Októberben ezrede a honvédséghez csatlakozott. 1849. január 9-én léptették elő hadnaggyá, majd január 20-án főhadnaggyá és ezredsegédtisztté a Központi Mozgó Seregnél, majd az I. hadtestben. Az április 26-i komáromi csatában tanúsított bátorságáért 3. osztályú katonai érdemjellel tüntették ki. A világosi fegyverletétel idején alszázados ezredében. További sorsáról nincs információnk. A Moson megyei Honvédegyletnek nem lett a tagja, nem került vissza szülőföldjére.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai Bp., 1988. 632. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre