Lexikon szócikk

Viczay Héder
Hédervár 1807. augusztus 2. - Hédervár 1873. december 23.
Foglakozása(i):
Pozsonyban a jogakadémián végzett, de magánúton régészetet, művészettörténetet és numizmatikát is tanult. Gondozója, gyarapítója volt az ükapja, idős Viczay Mihály és nagyapja, Viczay Mihály által létrehozott Hédervári-gyűjteménynek. A felsőtábla tagjaként részt vett az 1832-1836. évi országgyűlésen, ahol barátságot kötött Széchenyi Istvánnal és Batthyány Lajossal. 1848-ban fontos szerepet játszott a Sopron megyei nemzetőrség megszervezésében. 1848 októberében, a fegyveres harctól tartva Svájcba és Itáliába utazott, ahonnan csak 1854-ben tért haza Hédervárra. 1860-ban a Győrvidéki Gazdasági Egylet alelnökévé választották. 1868-ban Győr megye és város főispánjának nevezték ki. 1873-ban a kolerajárvány során vesztette életét. Földi maradványai Héderváron nyugszanak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győri életrajzi lexikon Győr, 1999. p. 392-393.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter