Lexikon szócikk

Virág Gyula
Félegyháza 1864. - Magyaróvár 1935. augusztus 6.
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Virág Gyula népszínművei (Piroska, A bóbitás galamb, A hajléktalan). Győr, 1906.
*Emlékkönyv 1880-1905: A „Magyaróvári Széchenyi-Kör” 1905. november hó 25-ik napján megtartott negyedszázados jubileuma alkalmából. Győr, 1905.
*A magyaróvári Széchenyi-Kör és a mi színészetünk. = Mosonvármegye emlékkönyve. Szerk. Ruff Andor. Magyaróvár, 1928. p. 76-79.
Tanulmányait szülővárosában és Kecskeméten végezte el. 1894-ben mint albíró került Magyaróvárra. 1920-ban nyugdíjba vonult, ettől kezdve ügyvédként dolgozott. Szinnyei lexikona (14. köt. 1247. hasáb) csak színészként ismeri, mert gyakran játszott színművekben, s egyik szervezője volt a város műkedvelő színjátszásának. Alapítója volt a magyaróvári Színpártoló Egyesületnek, 22 éven át volt titkára a Széchenyi-Körnek, alapító tagja a Kaszinónak, a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egyletnek, a Magyaróvári Torna-Egyletnek, a Magyaróvári Férfidalárdának és a Sporthorgász Egyesületnek. Sok kisebb színművet, vígjátékot írt műkedvelők számára. A magyaróvári temetőben nyugszik.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1935. 08. 10. 3. p.
A szócikk szerzője:Tuba László