Lexikon szócikk

Vladár Endre
Bia 1888. szeptember 24. - Keszthely 1967. szeptember 22.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Mezőgazdasági gépiparunk fejlődése. Bp., 1917.
*A talajművelő gépek vizsgálatához újabb műszerek szerkesztése. Bp., 1926.
Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. 1910-ben szerzett oklevelet a Műegyetemen. 1911-ben került tanársegédnek a Magyaróvári Gazdasági Akadémia műszaki tanszékére és az ott működő gépkísérleti állomásra. 1913-ban segédtanárrá, 1917-ben rendkívüli akadémiai tanárrá, 1926-ban akadémiai rendes tanárrá nevezték ki. 1918-ban ifj. Sporzon Pál halála után őt nevezték ki a műszaki tanszék élére és a Gépkísérleti Állomás vezetőjévé. A nehéz gazdasági helyzet következtében egy személyben kellett ellátnia az oktatást, a gyakorlatok vezetését valamint az állomás teendőit: a gépek vizsgálatát és a gépkísérletek végzését. Ez az állapot 1929-ig tartott, amikor segítőtárshoz jutott ifj. Rázsó Imre gépészmérnök személyében. Vladár vezetése alatt az állomás 73 gépvizsgálatot végzett. Foglalkozott többek között a korszerű Fordson traktorral is, hogy szakvéleményével alátámassza e géptípus importját. A gépkísérleti állomások jövőjéről az 1920-as években viták folytak a Földművelésügyi Minisztériumban és az Országos Magyar Gazdasági Egyleten (OMGE) belül is: felvetődött a vidéki állomások megszüntetésének és egy központi állomás létrehozásának terve. Vladár erősen ragaszkodott a magyaróvári állomás meglétéhez és fejlesztéséhez. A kapcsolat az OMGE és Vladár között megromlott, aminek következtében Vladárt 1931-ben a Keszthelyi Gazdasági Akadémiára helyezték át. Itt különös hangsúlyt helyezett a dinamométerek és a meteorológiai műszerek fejlesztésére. 1942-től a keszthelyi Meteorológiai Obszervatórium vezetését is ellátta. 1949-ben nyugdíjazták, de az Állettenyésztési Kutatóintézet külső munkatársaként tovább dolgozott. 1954-ben segített a keszthelyi agrároktatás újraindításában. Véglegesen 1958-ban vonult nyugdíjba.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 3. p. 592-595.
  • Erdei János–Flesch György: A 100 éves Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet története. Bp., 1969. p. 61-70.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter