Lexikon szócikk

Waldbott-Bassenheim Pál
Magyaróvár 1924. február 9. - Halbturn 2008. február 20.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Édesanyja Marie Alice, Habsburg Frigyes főherceg lánya volt. Középiskolai tanulmányait Sopronban és Pécsen végezte majd a budapesti katonai akadémián tanult. 1944 augusztusában került ki a harctérre, Bajorországban esett hadifogságba. Szabadulása után Németországban és Ausztriában élt. 1956-ban szerepet vállalt a magyarországi menekültek segítésében, gondozásában. Nagybátyja, Albrecht főherceg (1897-1955) halála után megörökölte annak halbturni (féltoronyi) uradalmát. A birtok, amely 19000 hektár szántóföldet, 6000 hektár erdőt és 55 hektár szőlőt foglal magába, Burgenland tartomány egyik legnagyobb birtoka volt. A birtok átvételekor a halbturni kastély romos, maga az uradalom pedig rossz anyagi helyzetben volt. Kitartó munkájával gazdaságossá, példaszerűvé tette az uradalom működését, a kastélyt pedig felújíttatta. A báró jó kapcsolatokat ápolt Magyaróvárral, többször lerótta kegyeletét nagyszülei sírjánál, a magyaróvári altemplomban. Temetésén, a halbturni kastély kápolnájában Mosonmagyaróvár városa is képviseltette magát.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Kisalföld Győr, 1956- 2008. 02. 29. 11. p.
  • Kisalföld Győr, 1956- 2008. 03. 03. 11. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter