Lexikon szócikk

Wathay Ferenc
Nagyvág 1568. szeptember 24. - Csesznek 1609 körül

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Wathay Ferenc énekeskönyve (Hasonmás kiadás). Bp., 1976.
Apja Wathay Lőrinc Csesznek várának kapitánya. Németújváron és Sopronban tanult. Katonáskodását 1584-ben Tihanyban kezdte, 1585-től Csesznek várában szolgált, innen Győrbe került. 1594-ben Győr várának ostrománál megsebesült. Mátyás herceg Magyaróvárra rendelte a megmaradt katonákat, köztük Wathayt is, aki 2 évig szolgált itt, s „25 lóra való hadnagyságot és nyolc lóra való fizetést kapott, és a várost is megkedvelte « azmely helben azmi kevés időn lakhatám - életemet - mondom - kedvemre élvén, igaz ifjú legények módja szerént, jó szolgáim, lovaim és agaraim jók lévén »” (Kátai 72. p.). Ám a várkapitánnyal összekülönbözött és Sárvárra ment. Részt vett a 15 éves háborúban és 1601-ben Székesfehérvár visszafoglalásában. 1602-ben Székesfehérvár vicekapitányaként fogságba esett, Belgrádban megszökött, de a következő esztendőben Lippa környékén ismét elfogták. 1605-ben Konstantinápolyban a Héttoronyban írta meg életrajzát és énekeskönyvét, amelyet maga illusztrált, s ma az MTA könyvtárában van. 1605-ben Budán fogolycserével szabadult, 1607-től Győr várában szolgált, de ősztől már más a kapitány itt. 1609 márciusában cseszneki kapitánynak nevezték ki, további sorsa ismeretlen. Tiszteletére 2008. január 9-én a magyaróvári vár kapujánál emléktáblát avattak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Új magyar irodalmi lexikon Bp., 1994. 3. 2458. p.
  • Kátai Zoltán: A hálátlan város: Wathay Ferenc és Óvár
    Moson megyei műhely Mosonmagyaróvár, 1998- 4. évf. 2001. 1. sz. p. 71-73.
  • http://mek.niif.hu/00300/00355/html/index.htm
  • Kisalföld Győr, 1956- 2008. 01. 08. 11. p.
  • Kisalföld Győr, 1956- 2008. 01. 10. 9. p.
  • Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 12. évf. 2008. 1. sz. 9. p.
A szócikk szerzője:Tuba László