Lexikon szócikk

Weisz Gyula
Magyaróvár 1885. június 1. - Budapest 1944. február 15.
Foglakozása(i):
Magyaróváron kezdte középiskolai tanulmányait, a felső négy osztályt a pápai református kollégiumban végezte, itt érettségizett 1904-ben. A budapesti egyetemen szerzett orvosi oklevelet. Orvosi pályáját Magyaróváron kezdte 1910-ben a Karolina kórház rendelő orvosaként. Az I. világháborúban a 11. huszárezred tiszti főorvosa volt. 1914-ben az orosz harctéren megsebesült, 1916-ig működött bécsi és szombathelyi hadikórházakban. 1917-ben a magyaróvári járás tiszti orvosává nevezték ki, később a Karolina Kórház alorvosa, az Országos Társadalombiztosítási Intézet orvosa. 1918-ban Moson vármegye tiszteletbeli főorvosa, 1924-ben a Győr-Moson-Pozsony k. e. e. vármegyék tiszteletbeli főorvosa címet is megkapta. Tevékenyen részt vett a helyi társadalmi életben: az egyesített vármegyék törvényhatósági bizottságának tagja, hosszú ideig Magyaróvár képviselő-testületének és több egyesületnek a tagja is volt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 272. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1944. 02. 17. 3. p.
A szócikk szerzője:Tuba László