Lexikon szócikk

Weltler János (Weltler János 1884-1964)
Őribükkösd 1884. január 20. - Sopron 1964. július 1.
Foglakozása(i):
A felsőlövői reáliskola négy osztálya után 1903-ig az ottani evangélikus tanítóképzőben folytatta tanulmányait. Pályáját Rajkán kezdte osztály- és kántortanítóként. Működése alatt fejlődött többtanerőssé a községi iskola, 1926. június 29-én országra szóló ünnepséget rendezett az általa megvalósult hadiemlékmű avatásán. 1926-tól a győri evangélikus elemi iskola igazgatója lett. Az Országos Magyar Iskolaegyesület kitüntetettje, igazgatósági tagja volt a Tanítók Országos Szövetségének. 1942-ben pedagógiai tevékenysége elismeréseként megkapta az MTA Wodianer díját a hozzá járó 500 pengős jutalommal. 1944-ben vonult nyugdíjba. Felesége Zechmeister Anna volt, mindhárom fiúk egyházi szolgálatba állt, Jenő egyházi karnagy, Rezső és Ödön evangélikus lelkész lett. Weltler János és felesége az soproni evangélikus temetőben nyugszanak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 150. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1942. 05. 07. 3. p.
  • Evangélikus népiskola Sopron, 1889-1944. 48. évf. 1942. 5. sz. 112. p.
  • Szokolayné dr. Weltler Magdolna közlése Szokolayné dr. Weltler Magdolna, Sopron
A szócikk szerzője:Thullner István