Lexikon szócikk

Weltler János (Weltler János 1884-?)
Őribükkösd 1884. január 20. - Győr ?

Foglakozása(i):
A felsőlövői reáliskola négy osztálya után 1903-ig az ottani evangélikus tanítóképzőben folytatta tanulmányait. Pályáját Rajkán kezdte osztály- és kántortanítóként. Működése alatt fejlődött többtanerőssé a községi iskola, 1926. június 29-én országra szóló ünnepséget rendezett az általa megvalósult hadiemlékmű avatásán. 1926-tól a győri evangélikus elemi iskola igazgatója lett. Az Országos Magyar Iskolaegyesület kitüntetettje, igazgatósági tagja volt a Tanítók Országos Szövetségének. 1942-ben pedagógiai tevékenysége elismeréseként megkapta az MTA Wodianer díját a hozzá járó 500 pengős jutalommal. Jenő fia 1942-től a fővárosi Deák-téri evangélikus templom karnagya volt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 150. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1942. 05. 07. 3. p.
A szócikk szerzője:Thullner István