Lexikon szócikk

Wenckheim Krisztina
Ókígyós 1849. április 21. - Ókígyós 1924. szeptember 19.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Apja gróf Wenckheim József Antal, édesanyja Schertz Krisztina, aki lánya születése után röviddel meghalt. 1852-ben, apja halála után árvaságra jutott, de kitűnő nevelésben részesült: hat nyelven beszélt, s a művészetek minden ágában jártas volt. 1872-ben férjhez ment unokatestvéréhez, Wenckheim Frigyes grófhoz, akit hét gyermekkel ajándékozott meg. Gyulán árvaházat létesített, 1900-ban kegyúrnőként Mecséren szép neoromán stílusú templomot építtetett, amelynek bejárata fölött a Wenckheim család címere látható. Ő építtette a rárói templomot és a mosonszentmiklósi két tantermes óvodát óvónői lakással, s két tanerőssé fejlesztette a jánosházapusztai uradalmi iskolát. 1904-ben I. osztályú Erzsébet-renddel tüntették ki. Az ókígyósi családi kriptába temették férje mellé.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Emlékalbum gróf Wenckheim Frigyes ... és neje Wenckheim Krisztina grófnő ... ezüst menyegzőjére: 1872-1897 jún. 18. Bp., 1897. p. 13-16.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1924. 09. 25. 2. p.
  • Jároli József: Szabadkígyós-Újkígyós Bp., 2001. p. 66-77.
A szócikk szerzője:Tuba László