Lexikon szócikk

Braun Adolf
Endréd 1835. május 9. - Győr 1917. december 27.

Foglakozása(i):
1862-1867 között magyaróvári káplán, 1888-tól tíz éven keresztül volt (Moson)Szent-János nagyközség plébánosa. Tevékeny közreműködésével a község vasútvonalat és állomást épített. Az ünnepélyes avatáskor a községvezetés élén ő köszöntötte az átutazó "vasminisztert”, Baross Gábort. Határozott és nagyhatalmú lelki vezetőként eltávolíttatta a templom mellől a százéves szégyenoszlopot, helyébe értékes Immaculata szobrot állíttatott. 1890-től a Szent Gellértről vagy Bernárdról nevezett címzetes csanádi apát. 1902-ben ünnepi szentmise keretében ő szentelte fel a teljesen felújított mosoni plébániatemplomot. 1897-ben lett győri kanonok, 1905-től győri székesegyházi főesperes, aranymiséjét Mariazellben mondta 1909-ben. 1910-től Szent Adalberti prépost.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1890 06. 22. 109. p.
  • Schematismus venerabilis cleri almae Dioecesis Jaurinensis pro anno domini 1918. Győr, 1918. 230. p.
A szócikk szerzője:Thullner István