Lexikon szócikk

Wilhelm, Gustav
Bécs 1834. december 8. - Stuttgart 1895. október 1.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Die Schäferei zu Ungarisch-Altenburg. 1867.
1852-1854 között a Magyaróvári Gazdasági Tanintézet hallgatója volt. 1864-től tanított a tanintézetben. 1869-ban, amikor az intézmény a magyar minisztérium fennhatósága alá került, a német anyanyelvű tanárok többségéhez hasonlóan távozott: a grazi egyetem mezőgazdaságtan tanára lett. Tagja volt a cseh közgazdasági társaságnak, a bécsi növénytani és állattani társaságnak, továbbá a württembergi természettudományi társulatnak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 14. 1567. hasáb
  • Hitschmann, Hugo: Verzeichniss der Lehrer und Studierenden der erzherzoglichen landwirtschaftlichen Bildungsanstalt und der k.k. landwirtschaftlichen Lehranstalt zu Ungarisch-Altenburg 1818-1848 und 1850-1864. Ung. Altenburg, 1865. (8). p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter