Lexikon szócikk

Windisch Alajos
Kertes 1802. október 24. - Magyaróvár 1875. november 13.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
1820-ban Privigyén öltözött be a szerzet ruhájába, 5 év múlva Vácon tett fogadalmat és 1826 október elején szentelték pappá. Már 1823-ban Magyaróvárra helyezték, ahol egy évig a nyelvtan tanára volt. 1824-től 1827 végéig Vácon, Nyitrán, majd Pozsony-Szent-Györgyön hallgatott teológiai stúdiumokat. 1828-tól először Léván, majd 1830-ig Pesten volt középiskolai tanár. 1831-től öt éven keresztül tartózkodott Magyaróváron, nyelvtant és más humán (nyelvi-irodalmi) tárgyakat tanított. 1837-től először Sátoraljaújhelyen, 1842-ben Nagyszebenben, 1843-ban ismét Magyaróváron, 1844-től 1846-ig Szegeden tanított. 1847/1848-ban Kecskeméten a novíciusok előkészítő tanára. 1849-ben Budán már két nyelv doktora és a gimnázium professzor-rektora. A szabadságharc idején tanúsított szimpátiája miatt a pesti iskolába helyezték. 1851-1854 között Veszprémben volt helyettes rektor, igazgató, spirituális, a görög és német nyelv tanára. A sok várost és iskolát megjárt tudós szerzetes 1855-től haláláig, húsz éven keresztül tanított ismét Magyaróváron, mint igazgató-rektor, a történelem, a földrajz és a német nyelv tanára. Földi maradványai a magyaróvári köztemető piarista sírkertjében nyugszanak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Léh István: A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997. Bp., 1998. 421. p.
A szócikk szerzője:Thullner István