Lexikon szócikk

Winkler János
Moson 1877. március 12. - Budapest 1938. december 9.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Baromfihizlalás és értékesítés. Bp., 1910.
*Baromfitenyésztés. Bp., 1921.
Középiskolai tanulmányait a pozsonyi katolikus főgimnáziumban végezte. 1899-ben szerzett oklevelet a Magyaróvári Gazdasági Akadémián. Arad vármegyében gazdatisztként kezdett el dolgozni. 1903-ban a Baromfitenyésztők Országos Egyesületének titkárává választották. Ezt követően életét, szakirodalmi munkáságát a magyar baromfitenyésztésnek szentelte. Felismerte, hogy a baromfitenyésztés lehetőséget ad a hazai kisparasztság gazdasági felemelkedésére. Foglalkozott a tyúkok, ludak, kacsák és pulykák fajtanemesítési, állategészségügyi, takarmányozási problémáival. Nem kerülték el figyelmét a közgazdasági, jövedelmezőségi kérdések sem. Több könyve jelent meg e témakörben, vezette a „Köztelek” baromfitenyésztési rovatát továbbá megalapította és szerkesztette a „Baromfitenyésztők Lapjá”-t. 1926-ban az a Baromfitenyésztők Országos Egyesületének főtitkára, 1937-ben ügyvezető igazgatója lett. 1924-ben, munkája elismeréseként gazdasági tanácsosi címet kapott.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 3. p. 648-650.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter