Lexikon szócikk

Zalka Zsigmond
Németi 1861. november 19. - Magyaróvár 1931. október 15.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Mezőgazdasági szeszgyártás. Kassa, 1902.
*Szeszfőzés gyümölcsökből, borból és a borkészítés melléktermékeiből. Kassa, 1906.
Középiskolai tanulmányait a soproni főreáliskolában végezte. A budapesti Műegyetemen vegyészi majd a Magyaróvári Gazdasági Akadémián gazdász oklevelet szerzett. 1885-ben került a Magyaróvári Gazdasági Akadémia vegyészeti tanszékére tanársegédnek és ezzel egyidejűleg a vegykísérleti állomás munkatársa is lett. 1888-ban Debrecenbe, 1890-ben Keszthelyre, 1891-ben Kassára helyezték át. 1892-től gazdasági tanintézeti rendes tanár, majd a Kassai Gazdasági Akadémia igazgatója lett. Az első világháború háború alatt vezette az akadémia épületében berendezett hadikórházat. 1920-ban a cseh megszállás következtében Magyaróvárra helyeztette át magát. 1922-ben vonult nyugdíjba, de előadóként tovább oktatta a mezőgazdasági kémiát. Fő kutatási területe a szeszgyártás volt. A szeszgyártás egyes fázisaiban olyan eljárásokat vezetett be, amelyek a szeszgyárak fejlődésére nagy hatással voltak. Részletesen foglalkozott a sör és malátakészítéssel, a keményítő és cukortartalmú nyersanyagok feldolgozásával. Kassán szeszkísérleti állomást létesített, amelynek feladata a szeszgyárak szakmai segítése és a szeszfőző tanfolyamok szervezése volt. Több könyvet írt, tanulmányai, szakcikkei a „Köztelek”-ben és a „Magyar Szesztermelő”-ben jelentek meg. Az első világháború alatti helytállásáért megkapta a Ferenc József rend tiszti keresztjét és kétszer a „Signum Laudis” kitüntetést. Sírja a magyaróvári temetőben található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 3. p. 661-663.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1931. 10. 18. 1. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1931. 10. 21. 2. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter