Lexikon szócikk

Zeyk Domokos
Marosvásárhely 1816. - Segesvár 1849. július 31.

Foglakozása(i):
Apja Zeyk Dániel, székely középbirtokos és királyi táblai ülnök volt. 1845-től felesége báró Kemény Júlia, egy gyermekük született. Jogot és Magyaróváron mezőgazdaságtant tanult a gazdasági magán tanintézetben 1838-1840 között. Gazdálkodással foglalkozott. 1848 októberétől a csíkgyergyói dandár segédtisztjeként szolgált a székelyföldi honvédseregben. A Zeykek négy kapitányt is adtak a honvédségnek. 1849 januárjától Mikes Kelemen ezredes segédtisztje volt ugyanitt. Februárban hadnaggyá léptették elő. Április 14-től főhadnagy, május 18-től százados volt. Jól ismerte Petőfi Sándort, akivel együtt szolgáltak. Május 19-én a 3. osztályú katonai érdemjelet kapta meg. Parancsőrtiszt volt Bem tábornok seregének törzsében. A segesvári csatatéren halt hősi halált, miután orosz tiszti felszólításra sem volt hajlandó megadni magát. A hős emlékét a magyaróvári vár területén, ahol egykor tanult emléktábla őrzi.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai Bp., 1988. p. 670-671.
  • Dimény Gábor: Magyaróváron tanult s szabadságharc neves székely hőse
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 2. évf. 1998. 8. sz. 16. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre