Lexikon szócikk

Zichy Antal
Zala 1823. november 7. - Budapest 1898. május 19.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Cromwell vagy a nagyság átka. (színmű) Bp., 1866.
*Horatius szatírái. Bp., 1871.
*Gróf Széchenyi István életrajza. Bp., 1896-1897.
Az MTA levelező (1870) majd rendes (1877-1883) tagja, Zichy Mihály festőművész testvére. A pesti egyetemen jogot hallgatott. Moson vármegye aljegyzője, 1847-ben országgyűlési követe. 1848-ban újraválasztották Magyaróváron, és 1849-ben követte a nemzetgyűlést Debrecenbe és Szegedre. A megbékélés hívei között tartották számon, de ekkor nem jöhetett létre megegyezés, Bécs bármi áron győzni akart. A szabadságharc leverése után haditörvényszék elé állították és a Somogy megyei birtokára internálták. 1861-ben Somogy megye jegyzője volt. 1861-ben és 1865-től 1882-ig nemzetgyűlési képviselő, később a főrendiház tagja. Vagyona egy részét tudományos célokra hagyta. 1866-tól a Kisfaludy Társaság tagja volt. Számos újságcikke, irodalmi tanulmánya, politikai röpirata és - három angol történelmi témájú - drámája és irodalmárokat bemutató könyve jelent meg. Lefordította Lessing: Bölcs Náthán című művét (1879), és írt a szerzőről. Foglalkozott Anglia forradalom előtti és alatti történetével, s kiadta azt (1866-1867). Ápolta egykori Moson megyei követtársa, Széchenyi István emlékét. Naplóját, leveleit, cikkeit rendezte sajtó alá (1884-1896), és életrajzát is megírta.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 2. p. 1071-1072.
  • Magyar irodalmi lexikon. Bp., 1963-1965. 3. p. 587-588.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre