Lexikon szócikk

Zichy István
Veszprém 1616. szeptember 18. - Oroszvár 1693. március 15.

Foglakozása(i):
Apja Zichy Pál, a család megalapozója, anyja Chaby Sára volt. Több fontos várban katonaként szolgált a török ellen. 1638-ban királyi kamarás lett. 1641-ben tatai főkapitánnyá nevezték ki. 1646-ban a győri főkapitányság magyar helyettes vezetője lett. 1650-ben megbízták az előnevét adó Vásonykő várának kapitányi teendőivel is. Sokat tartózkodott Győrben, ahol felépítette a Zichy-palotát. Jelentős birtokokhoz jutott, amelyek tovább növelték a család befolyását. 1655-1671 között a Magyar Kamara elnöke volt. 1655-ben bárói, 1679-ben grófi rangot kapott az uralkodótól. A Moson megyei Oroszváron jelentős építkezéseket végzett, amelyek akkor még részben erőd jellegűek voltak. A mezőváros Pozsonyhoz és Bécshez egyaránt közel feküdt. Udvari nemes maradt haláláig. 1681-ben főajtónálló-mester, 1690-ben tárnokmester lett. 1681-1687 között Moson vármegye főispáni tisztét töltötte be. Az oroszvári Zichy-ág megalapítója volt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Győri életrajzi lexikon Győr, 2003. 373. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre