Lexikon szócikk

Zichy János
Nagyláng 1868. május 30. - Budapest 1944. január 6.

Foglakozása(i):
Jogi tanulmányai elvégzése után a politika felé fordult. A Moson vármegyei oroszvári és szentmiklósi családi kastélyokat ez időre már eladták, de jó kapcsolatokkal rendelkezett a megyében, és gyakran megfordult itt. Első képviselői mandátumát a zurányi választókerületben szerezte meg megyénkben, 1896-ban. 1894-től már a főrendi ház tagja volt, és a Néppárt programjával azonosult, többször elnöki minőségben. Ekkor jó viszonyban volt Batthyány Tivadar köpcsényi földbirtokossal. 1906-ban az Alkotmánypárt, majd a Munkapárt politikusa lett. 1910 és 1918 között háromszor volt vallás- és közoktatásügyi miniszter. 1919-ben a Tanácsköztársaság ellen szervezkedett Bécsben. 1922-től ismét nemzetgyűlési képviselő volt haláláig. Királypárti kört hozott létre, majd a Keresztény Gazdasági és Szociális Pártot. 1934-ben Habsburg Ottótól az Aranygyapjas Rendet kapta kitartó királypártiságáért. A nemzeti szocializmus erős külföldi, és gyengébb hazai formáját egyaránt elvetette.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 2. 1073. p
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1944. 01. 09. 2. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre