Lexikon szócikk

Zichy Károly, id.
Pozsony 1753. március 4. - Bécs 1826. szeptember 28.

Foglakozása(i):
Jogi ismereteket tanult. 1773-ban már császári kamarássá nevezték ki. 1782-ben Békés vármegye, egyúttal 1783-tól Győr vármegye főispánja lett. 1785-ben tárnokmester és a Magyar Kamara elnöke. 1788-ban országbíró és a Helytartó Tanács elnöke lett. 1790-ben az alkotmányos kiegyezés egyik fő támogatójaként tartották számon. 1802-től az udvari kamara elnöke volt. 1808-ban az államminisztérium elnökévé választották. Három magyar királynak is fontos bizalmasa volt. 1813-14-ben a Habsburg Birodalom belügyminisztere. A bécsi kongresszus idején az átépített oroszvári nagy kastélyában és annak csodálatos kertjében lampionos ünnepségeket rendeztek, ahol Angliától Oroszországig megjelent Európa arisztokráciája (1814-1815), köztük számos uralkodó és miniszter volt jelen. A házigazda René Rapin két francia művét németre fordította. Moson megye örökös főispánja volt. Oroszváron helyezték nyugalomra a családi kriptában. A család legbefolyásosabb tagja szállt vele a sírba.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 2. 1074. p.
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja: 1825-1848. Bp., 2011. p. 236-237.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre