Lexikon szócikk

Zichy Ottó
Molnári 1815. július 21. - Sopron 1880. június 17.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Nemzeti őrseregi organisatio. Győr, 1848.
Zichy Károly kamarai elnök Festetich Julianna grófnőtől született fia. Gyermek- és ifjúkora egy részét Lébényszentmiklóson töltötte apja birtokán. A Habsburg hadseregben főhadnagyi rangig vitte, 11 évet szolgált a 2. és a 61. gyalogezredekben, majd leszerelt. Aktívan részt vett a magyar ellenzéki politikában. 1848-ban honvéd őrnagyként kezdte újra katonai pályafutását, június 19-én a Győr és Moson megyei nemzetőrség vezetője volt. Részt vett a Jellasics elleni harcokban. A legtovább a komáromi erőd őrségében szolgált. 1849. február 22-től alezredes, augusztus 25-től ezredes és hadosztályparancsnok lett a várvédő 8. hadtestnél. Szeptember 28-án Klapka 3. osztályú katonai érdeméremmel tüntette ki a kitöréskor mutatott bátorságáért. Az erőd védői az átadáskor kollektív amnesztiát kaptak. A kapituláció után Észak-Amerikában élt egy évig. Az 1860-as években gyakran írt különböző újságokban kertészeti tárgyú cikkeket. A szabadságharc emlékezetét a kortárs szemével örökítette meg könyvében. 2011-ben Győrben a Rózsák terén emlékművet állítottak tiszteletére.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 14 1827. hasáb
  • Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848-49. évi szabadságharcban Bp., 1987- 341. p.
  • Kisalföld Győr, 1956- 2011. 08. 17. 12.p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre