Lexikon szócikk

Bruckner Mihály
Felsőlövő 1852. - Gálos 1925. április 25.
Foglakozása(i):
A vasvármegyei község ágostai evangélikus népiskola tanítójának fia, iskoláit is Vas megyében végezte el. 1871-ben szerzett tanítói oklevelet. Négy év segédtanítóskodás után, 1875-ben választották meg a moson vármegyei Gálos evangélikus egyházközség kis iskolájába. Osztály- majd vezető kántortanítóként 48 évet töltött el a községben. A teljesen német tan- és beszédnyelvű közegben magyar szépirodalmi művek olvasásával őrizte meg anyanyelvét. Buzgó apostola volt a magyar nyelv tanításának, ezért a tevékenységért sok elismerést és jutalmat kapott a vármegyei hatóság oktatási bizottságától. Szabad idejében szorgalmasan gyűjtötte és meghatározta a környék növényvilágát. A XIX. század végének nagy filoxéra járványa következtében elpusztult régi szőlővidéket is ő teremtette újjá. Új telepítési módokra és szőlőoltásra tanította a falusiakat. Az első világháború alatt annak ellenére is állásban maradt, hogy már letöltötte szolgálati éveit és 52 évi működés után, csak 1923-ban ment nyugdíjba. Az egész életében magyar érzelmű embert és az elismert tanítót mélyen megrendítette, hogy fél évszázadon keresztül "nevelt" községe örömmel fogadta a trianoni határrendezést, az Ausztriához csatolást. Két gyermeke közül Ilona lánya is tanító lett apja iskolájában.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Neves elődeink kézirat oldalszám nélkül
  • Haller János: Neves elődeink
    Mosonvármegye emlékkönyve. Szerk. Ruff Andor Magyaróvár, 1929. p. 90-91.
A szócikk szerzője:Thullner István