Lexikon szócikk

Zichy-Ferraris Bódog
Oroszvár 1810. november 20. - Nagyszőlős 1885. szeptember 8.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Apja gróf Zichy-Ferraris Ferenc, anyja Ferraris Mária Vilma volt. 1848 előtt adminisztrátor volt Vas megyében. Az osztrákok 1848 téli sikerei nyomán Győr és Moson megyék politikai biztosává nevezték ki az aulikus főnemest. Győrött vésztörvényszéket is tartott és többeket lázításért lezáratott. 1860-ban győri főispán lett, de 1861-ben lemondott hivataláról és passzivitásba vonult. 1867-ben ismét Győr megye élére került. Kinevezése átmeneti volt, mint a szabadságharcban harcolt - a Zichy családba nősült - gróf Hunyady Lászlóé Moson megyében. Másfél év után mindketten lemondtak és kevésbé exponált emberek kerültek a helyükre. Zichy-Ferraris Bódog 1872-ben alapítványt tett a vármegyei pandúrok segélyezésére. Visszavonult Moson megyei birtokára és úri elfoglaltságainak élt. Az ottani kastély és kert jelentősen fejlődött az ő idejében. Ott is temették el a családi sírboltba.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Győri életrajzi lexikon Győr, 2003. 374. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre