Lexikon szócikk

Zorkóczy Béla
Moson 1898. március 27. - Budapest 1975. november 18.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Anyagismeret bányakutató és– művelő hallgatók számára (Egyetemi jegyzet). Miskolc, 1951.
*A hőkezelés technológiája. Bp., 1951.
*Hegesztési anyagismeret. Bp., 1962.
Oklevelét a budapesti műegyetemen 1924-ben szerezte. Németországi tanulmányútja után az egyetem mechanikai technológiai tanszékén lett tanársegéd (1924-1932), majd adjunktus (1932-1934). 1934-től 1937-ig a Hubert és Sigmund Acél- és Fémárugyár gyárfőnöke, 1937-től műszaki igazgatója, 1941-től 1944-ig vezérigazgatója. 1945-ben a Csonka gépgyárban ő indította meg a könnyűfém-dugattyúk gyártását, emellett a műszaki egyetemen helyettesítő tanárként oktatott. 1945-1950-ben a Magyar Gyufaipari Rt. műszaki igazgatója volt, 1950-től a Vasipari Kutató Intézetben osztályvezető, majd 1966-ig tudományos tanácsadó. Ezzel párhuzamosan 1950-től a mechanikai technológiai tanszék vezetője a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen, ahol nyugdíjazásáig működött (1969). Szakterületének, a mechanikai technológiának számos ágában (fa-, papír, textil- és fémipar, hegesztés-technika, anyagvizsgálat) folytatott eredményes gyakorlati és kutatómunkát. Metallográfiai, hőkezelési és hegesztés-technikai problémákat elméletileg tisztázott, és kidolgozta a megfelelő eljárásokat. Tagja volt a Kohó- és Gépipari Minisztérium Műszaki Tanácsának (1952-1957, 1969-1973), 1951-től haláláig az MTA Műszaki Osztálya különböző bizottságainak, 1949-től a Gépipari Tudományos Egyesületnek, itt a Hegesztési Szakosztálynak elnöke, majd örökös tb. elnöke volt. Kiemelkedő pedagógiai tevékenységet folytatott. Munkásságáért 1956-ban Kossuth-díjat, 1958-ban Bánki Donát-díjat kapott, 1974-ben a miskolci egyetem díszdoktorrá avatta. 1976-ban, halála után a műszaki tudományok doktora címet kapta.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 3. 867. p.
  • Magyar nagylexikon Bp., 1993-2003. 18. 870. p.
A szócikk szerzője:Tuba László