Lexikon szócikk

Zsidanics István
Magyaróvár 1671. június 23. - Magyaróvár 1736. november 8.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Horvát származású, frissen kitűnt család sarja volt, amelyet 1703-ban nemesített az uralkodó. Nemesi címerük, amely a két társország címerét tartalmazza egymás mellett, a mosoni volt Korona szállón látható. Teljes neve Stephanus Iohannes Zidanich volt, innen származik a SIZ betűkép. Feleségét Schubert Mariannának hívták, 1699-ben vette a mosoni leányt feleségül. Házasságából sok gyermek származott. Több felé voltak a megyében kúriái. 1710-ben választották meg a megye perceptorának (adószedőjének). 1732-ben ifj. Esterházy Ferenc gróf főispán táblabíróvá nevezte ki. 1736. október 6-án kelt végrendeletében magyaróvári házát és 10 000 Ft-ot a piarista rendre hagyott a hozzá tartozó 50 hold földdel. Ezért hetente kétszer lelki üdvéért misét is tartoztak mondani. 1739-től indulhatott meg a nevelőmunka királyi jóváhagyással a megye első középfokú oktatási intézményében. Már az első évben 110 jelentkező volt. Az adományt felesége 1741-ben Lucsonyban kelt végrendeletével újabb 2000 Ft-tal és a mosoni házzal toldotta meg. Az utóbbi végrendeletet a még élő gyermekeik megtámadták és csak 20 év pereskedés után, 1761-ben indulhattak el a poétikai és a retorikai osztályok. 1753-ban Glázer János uradalmi gazdatiszt tette lehetővé 4426 Ft-os alapítványával a magyaróvári szomszédos Klár és Barbacs kúriák megvásárlását. A három háztömb adja ki a mai piarista gimnázium Fő utcai tömbjét. Zsidanics Istvánt és feleségét az óvári kapucinusok sírboltjába temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Ivánfi Ede: Mosonvármegye monográfiája. kézirat oldalszám nélkül
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre