Lexikon szócikk

Buszek Lőrinc
Moson 1921. július 4. - Mosonmagyaróvár 1994. április 22.
Foglakozása(i):
Buszek Jenő gimnáziumi tanár és Rudolf Margit nagyobbik gyermeke. A magyaróvári piarista gimnáziumi érettségi (1939) után azonnal bevonult katonai szolgálatra a Győri 5. sz. Tábori Tüzér Osztályhoz. 1942-1943 között különféle szintű roham-tűzértiszti tanfolyamokat végzett el. 1943-ban, hadnagyi rendfokozatban kiképzőtiszt a hajmáskéri 1. sz. Rohamtüzér Osztálynál. 1942 nyarától két évet töltött el a galíciai fronton, majd a magyarországi hadműveleti területeken (Erdélyben, a Tiszánál és a fővárosban) harcolt. Szakaszparancsnokként Galíciában kis egységével vakmerő és sikeres támadással mentett meg egy egész honvédzászlóaljat a bekerítéstől. Harctéri szolgálata alatt vált Mosonmagyaróvár legtöbb magas katonai kitüntetéssel rendelkező honvédtisztjévé. Kétszer sebesült meg, 1945-ben kétszáz napig volt amerikai katonai fogságban. 1946-ban a demokratikus honvédség keretében aknakutató-tűzszerész szolgálatot teljesített. Ennek ellenére még ez évben B-listásként elbocsátották. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett repülőtér, út-, mély- és vízépítő diplomát. Mint ilyen vezette a pápai katonai reptér építését. 1957-ben letartóztatták és politikai fogolyként börtönbüntetésre ítélték, 1990-ben rehabilitálták. 1992-ben, Bécsben avatták vitézzé, 1993-ban nyugállományú őrnaggyá, 1994-ben alezredessé léptették elő. Alapító tagja és szervezője volt a Honvéd Hagyományőrző Egylet mosonmagyaróvári tagozatának. Tevékeny vezetője volt a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület zöldfelületi szakosztályának is. Nyugdíjba vonulásáig a Lajta-Hansági Vízgazdálkodási Társulat igazgatói tisztét töltötte be. Katonai kitüntetései: Magyar Érdemrend lovagkeresztje hadiszalagon kardokkal, Magyar Koronás Ezüst- és Bronzérem hadiszalagon kardokkal, II. osztályú német Vaskereszt, Tüzérkereszt I. fokozat sebesülési pántokkal, Erdélyi Emlékérem.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • B. L. rövid, kéziratos önéletrajza kézirat
  • A HOHE mosonmagyaróvári szervezetének iratai (vitéz Harmath Lajos gyűjteménye) kézirat
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1944. 12. 24. 2. p.
A szócikk szerzője:Thullner István