Lexikon szócikk

Miske Imre
Küküllővár 1820. május 18. - Bodajk 1884. szeptember 7.

Foglakozása(i):
1841-ben tett ügyvédi vizsgát. 1847-től 1879-ig, mint a főrendiház tagja volt jelen a magyar, illetve erdélyi országgyűléseken. 1876-ban Fejér megye alispánjává választották. 1879-ben nevezték ki Moson vármegye főispánjának, a lemondott Batthyány József helyére. 1884 szeptemberén, amikor brucki táborban részt vett I. Ferenc József fogadásán megfázott, majd tüdőgyulladás következtében bodajki birtokán meghalt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 9. 8. hasáb
  • Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti alamanachja. Szerk. Pálmány Béla Bp., 2002. 1130. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter