Lexikon szócikk

Nendtvich Károly Miksa
Pécs 1811. december 31. - Budapest 1892. július 5.

Foglakozása(i):
Középfokú tanulmányait Pécsen és Késmárkon végezte. 1828-1836 között a pesti egyetemen orvostudományt tanult. 1841-ben alapító tagja volt a természettudományi társulatnak. 1847-1856 között a pesti ipartanoda vegytan tanára volt. Tanári működését, külföldi tanulmányútjai és az 1848-as forradalom és szabadságharc miatt többször megszakította. 1857-1882 között a budai illetve budapesti műegyetemen tanított, 1873-74-ben az intézmény rektora volt. Az 1870-es években csatlakozott az antiszemita mozgalomhoz. 1884-1887 között a zurányi választókerület országgyűlési képviselője volt az Országos Antiszemita Párt színeiben. Az 1887-es választások során kerületében vereséget szenvedett a Szabadelvű Pártot képviselő Schvarcz Gyulától. Élete során több tengerentúli (amerikai, afrikai) utazást is tett.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 9. hasáb 975-983.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 4. p. 1061-1062.
  • Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon: politikai eszmetörténet Bp.,2001. p. 694-695.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter