Lexikon szócikk

Schvarcz Gyula
Székesfehérvár 1838. december 7. - Budapest 1900. január 31.

Foglakozása(i):
Egyetemi tanulmányait Pesten, Münchenben, Berlinben és Jénában végezte. Érdeklődése az antropológiától a geológián át a közjogig és a történettudományig terjedt. Közjogi, államjogi ismereteit a gyakorlatban is hasznosíthatta, amikor több alkalommal is országgyűlési képviselővé választották (1868, 1869, 1872, 1875). 1887 májusában a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választották. 1887. június 17-én Moson megyében, a zurányi kerületben a Szabadelvű Párt jelöltjeként - Nendtvich Károly Miksával szemben - országgyűlési mandátumot szerzett. Az 1892-es választásokon e kerületben ismét győzelmet aratott. Az országgyűlésben a közoktatási bizottság tagja, majd elnöke lett. 1892 novemberében nyílt levélben állt a Magyaróvári Gazdasági Akadémia fejlesztése mellett. 1894-ben a budapesti egyetemen a görög történelem professzorává nevezték ki.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 5. p. 1061-1062.
  • Schvarcz Gyula. Vál., szerk. Miru György Bp., 2000. p. 258-259.
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1892. 01. 31. 17. p.
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1892. 12. 11. 200. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter