Lexikon szócikk

Bittó István
Sárosfa 1822. május 3. - Budapest 1903. március 8.

Foglakozása(i):
Közigazgatási pályáját 1843-ban Moson vármegyében kezdte. 1847-ben Pozsony vármegye szolgálatába állt. 1848-ban a dunaszerdahelyi kerületben az első népképviseleti országgyűlés tagjává választották. 1849-ben a szabadságharc bukása után külföldre menekült. 1851-ben tért haza majd Somogy megyei birtokán gazdálkodott. Deák Ferenc szűk baráti köréhez tartozott. 1861-ben, 1865-ben és 1869-ben is országgyűlési képviselőnek választották. A Felirati Párt majd a Deák-párt színeiben politizált. 1871. június 5-én igazságügy-miniszterré nevezték ki. 1874. március 21.-1875. március. 2. között ő volt Magyarország miniszterelnöke. Kormányfői működése alatt fogadták el az új választójogi törvényt és alkotta meg a parlament az első összeférhetetlenségi törvényt. A Deák-párt és a Balközép egyesülése után létrejött Szabadelvű Pártban nem vállalt szerepet. 1875-től 1884-ig három cikluson keresztül a zurányi választókerület országgyűlési képviselője volt mérsékelt ellenzéki programmal. 1899. november 7-én Ferenc József a főrendiház örökös tagjává nevezte ki. Földi maradványait 1903. március 13-án szűkebb hazájában, a Csallóközben, Sárosfán, a családi sírboltban helyezték nyugalomra.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 1. p. 759-760.
  • Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti alamanachja. Szerk. Pálmány Béla Bp., 2002. p. 125-126.
  • Magyarország miniszterelnökei, 1848-1990. Szerk. Dús Ágnes Bp., 1993. 35. p.
  • Presinszky Lajos: Felső-csallóközi arcképcsarnok Somorja, 2000. p. 210-217.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter