Lexikon szócikk

Jankovich Antal
Pápa 1810. szeptember 14. - Budapest 1901. április 10.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Danksagungs- und Beuralaubungs Rede Schreiben an die geehrten Wähler de Ungarisch-Altenburger Wahlbezirkes und allen verehrten Bewohnern des löbl. Wieselburger Comitates. Pest, 1872.
Jogi tanulmányait 1828-1830 között a győri és a pozsonyi jogakadémiákon végezte. Az 1832. évi országgyűlésen a távollévők követe volt. 1842-ben lépett Moson vármegye szolgálatába, 1846-1848 között a megye másodalispánja, 1861-től alispánja volt. 1865-1868 és 1869-1872 között a magyaróvári választókerület országgyűlési képviselője volt. 1872-ben rövid írásban foglalta össze képviselői tevékenységét és búcsúzott el választóitól. Dunacsúni levéltárát a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egyletnek adományozta. 1882-ben Budapesten az Egyetemi Könyvtár tisztviselőjének nevezték ki.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja: 1825-1848. Bp., 2011. p. 1796-1797
  • Vasárnapi újság Budapest, 1854-1921. 48. évf. 1901. 15. sz. 247. p.
  • A Budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem Könyvtára 1901-ben
    Magyar könyvszemle Budapest, 1876- 10. évf. 1902. 3-4. sz. p. 480-481.
  • Sőtér Ágost: A Mosonymegyei Történelmi és Régészeti Egylet emlékkönyve, 1882-1898. Magyaróvár,1898. p. 65-86.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter