Lexikon szócikk

Cenner Lajos
Magyaróvár 1865. augusztus 22. - Budapest 1917. április 20.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Kicsinyek és nagyok: Neveléstani tárcák. Bp., 1891.
*Negyedórák: Borúra derű, vagy az 1867-es kiegyezés története. Bp., 1892.
*Elbeszélések. Bp., 1893.
*Ostorpattogás: Tárcák. Bp., 1899.
*Lourdes, Bp., 1903.
*További cikkei és beszédei a szegedi városi főgimnázium értesítőiben
Cenner József magyaróvári községi tanító fia. Középiskoláit Pesten és Esztergomban végezte, 1888-ban szentelték pappá. 1895 után Budapest VII. kerületi, majd balassagyarmati káplán és hittanár, 1907-1917 között a Komárom megyei Süttőn plébános. Írói álnevei: Mosonyi („Összetartás”, 1886), Támor („Népnevelő”, 1888), Ludovicus, Centurió („Magyar Szemle”, 1893). 1894 és 1907 között az „Egyháztörténeti Közlemények” szerkesztője. Tagja volt a szegedi Dugonics és a temesvári Arany János Társaságnak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar irodalmi lexikon. Bp., 1963-1965. 1. 195. p.
  • Magyar katolikus lexikon Bp., 1993- 2. 207. p.
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 2. 16. hasáb
A szócikk szerzője:Thullner István