Lexikon szócikk

Czéh Lajos
Magyaróvár 1849. március 29. - Magyaróvár 1923. január 15.
Foglakozása(i):
Czéh Sándor magyaróvári nyomdász és polgármester fia. Nyolc felnőtt kort megélt testvére közül Sándor és Móric is ezt a szakmát tanulta. András testvérük a német császár koronabirtokainak jószágkormányzója lett. A szülői házból hozott szakmát Budapesten és Németországban tökéletesítette tovább. Felesége a magyaróvári Günther Irma volt, sógora pedig Günther Adolf, az első magyaróvári mozi megnyitója. Házasságából egy lánya született. Egy ideig Sándor bátyja győri nyomdájában is dolgozott. 1880-ban tért vissza végleg Magyaróvárra, ahol 1883-ban vette át elhunyt apja neves nyomdáját. A Czéh Sándor-féle könyvnyomda az ő idejében is magas színvonalon működött. 1910-ben erősödő szembaja miatt a nyomda eladását határozta el és a Mosonvármegye Könyvnyomdája vette át a vállalatot. Társadalmi funkciókat is ellátott a városnál, a takarékpénztárnál és egyesületekben.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1923. 1. 17. 1. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre