Lexikon szócikk

Czéh Sándor, id.
Győr 1813. április 14. - Kemendollár 1883. szeptember 1.
Foglakozása(i):
Magyar származású, elnémetesedett, régi, hitbuzgó evangélikus család sarja volt. Apja Czéh András tengerész, majd gabonakereskedő volt. Felesége Krahl Anna szintén nyomdász családból került ki. 1846-ra 8 gyermekük élte meg a felnőtt kort, közülük Lajos vitte tovább a nyomdát 1911-ig. Ifjabb Sándor fiúk Győrben nyitott nyomdát. Czéh Sándor a mesterséget Pozsonyban, Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron tanulta. 1835. december 2-án királyi privilégiumot kapott Moson megyében nyomda nyitására. Magyaróvári nyomdája a megye első ilyen vállalkozása volt. A szerény nyomda rövidesen könyvkereskedéssel és kölcsönkönyvtárral is kiegészült (1841). A helyi nyomtatványok mellett Pozsonyból is szerzett munkákat. Itt nyomták 1848-ban az első Moson megyében megjelent újságot, a „Der Emancipirte Satanas”-t (Az egyenlősített/megszabadított sátán). Könyvek, kalendáriumok, iskolai nyomtatványok, ponyvamesék, históriák stb. kerültek ki az egyre fejlődő nyomdászatból. A szabadságharc korában már három fa és egy Stanhope-féle vassajtója volt. A nemzetőrség tagja volt, de nem vett részt a harcokban. 1861-ben városi tanácsossá választották. Rövid ideig a polgármesteri tisztet is betöltötte. 1875-ben ünnepelte 50 éves nyomdász jubileumát. Haláláig megmaradt megyebeli monopóliuma és bővülő vállalata. Az írott kultúra terjesztésében helyi és regionális szinten is komoly szerepe volt. Kapcsolatot tartott fenn pl. Ipolyi Arnolddal, akitől nyomtatást is vállalt. Halálának helyén temették el Zala megyében. Könyveit és nyomtatványait, valamint a család személyes tárgyaiból néhányat a helyi közgyűjtemények őriznek. 1992 óta a Magyar utca elején emléktáblája van az első magyaróvári nyomdásznak és alkotásainak: a nyomdának és kölcsönkönyvtárnak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Helle Mária: Czéh Sándor magyaróvári nyomdász-kiadó illusztrációinak mintakönyve az 1836-1875 közötti évekből Bp., 1998. p. 5-22.
  • Győri életrajzi lexikon Győr, 2003. 69. p.
  • Kimlei Péter: Egy könyvbarát vállalkozó: 200 éve született Czéh Sándor
    Szél-járás Feketeerdő, 2008- 6. évf. 2013. 1. sz. p. 41-43.
  • Helle Mária: A vásári cédulától az agrárszakkönyvekig: A magyaróvári Czéh-nyomda kiadványainak bibliográfiája 1836-tól 1909-ig Bp., 2015. p. 7-53.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre