Lexikon szócikk

Czimber Gyula
Homokbödöge 1936. január 2. - Mosonmagyaróvár 2008. december 30.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Az „Óvári” tarkavirágú lucerna elsőévi egyedfejlődése, keményhéjúsága és Cuscuta rezisztenciája. (Egyetemi doktori értekezés). Mosonmagyaróvár, 1963.
*A növényi magvak keményhéjúsága és annak mértékét befolyásoló ökológiai tényezők. (Kandidátusi értekezés). Mosonmagyaróvár, 1970.
*A somkóró. Monográfia. (Magyarország kultúrflórája.) Bp. 1980.
*A kerti zsázsa. (Magyarország kultúrflórája.) Bp. 1982.
*A Szigetköz szegetális gyomvegetációja. (Doktori értekezés). Mosonmagyaróvár, 1992.
*A tanszékek és egységek története 1954-1993. (Társszerkesztő: Horváth Károly). Mosonmagyaróvár, 1993.
Szülei: Czimber Gyula, Németh Karolina Emma. Felesége: Németh Zsófia, gyermekei: Márta (1965), Gyula Endre (1967). Az elemi iskolát szülőfalujában végezte el, s 1974-ben érettségizett a pápai Türr István Gimnáziumban. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián 1959-ben mezőgazdasági agrármérnöki oklevelet, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen növényvédelmi szakmérnöki diplomát (1960), a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium Mérnöktovábbképző Intézetében mérnök-tanári oklevelet (1964) szerzett. Gödöllőn mezőgazdasági egyetemi doktor (1964), az Eötvös Loránd Tudományegyetemen természettudományi egyetemi doktor (1972), a Tudományos Minősítő Bizottságnál a biológiai tudomány kandidátusa (1972), a mezőgazdasági tudomány doktora (1994) címet szerzett. Tanulmányai befejezése után Tanakajdon a Vas megyei, később a Szabolcs-Szatmár megyei Növényvédő Állomás agronómusa lett (1959-60), 1961-től a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián (később főiskola illetve egyetem) a Növénytan és Növényélettan Tanszéken tanársegéd (1961-1965), egyetemi adjunktus (1965-1973), egyetemi docens (1973-1981), egyetemi tanár (1981-), 1983-tól 2000-ig tanszékvezető. Tudományos munkájában gyombiológiával, csírázásbiológiával, cönológiával és produkcióbiológiával foglalkozott. Elsőként végezte el a magyar flóra keményhéjúság-ökologiai és rendszertani értékelését. Kezdeményezésére vizsgálták először növekedés-analízis módszerrel a kultúrnövények és gyomnövények kompetícióját. 1985-től jelentős sikereket ért el a Szigetköz szegetális gyomvegetációjának kutatása terén. Részt vett többek között a Magyar Tudományos Akadémia Botanikai Bizottsága (1980-), az MTA Növénytermesztési Bizottsága (1997-), az MTA Biológiai Tudományok Osztálya Botanikai Szakbizottsága (1980-), a Magyarország kultúrflórája szerkesztő bizottsága (1986-) munkájában. 1979-1988 között a TIT Győr – Sopron megyei Szervezete Biológiai Szakosztályának elnöke, 1990-1996-ig a Veszprémi Akadémiai Bizottság Természetvédelmi Munkabizottságának elnöke, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnökhelyettese (1985-), az „Acta Óváriensis” szerkesztő bizottságának elnöke (1988-), a Magyar Természettudományi Társaság Biológiai Szakosztályának elnöke (1992-) stb. Több mint három évtizeden át volt a megyeiként indult, később országossá, sőt nemzetközivé fejlődött Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai Verseny versenybizottságának elnöke, előadója és tisztségviselője a TIT helyi, megyei és országos szervezeteinek. Tudományos, közéleti és oktatói tevékenységéért több kitüntetést kapott: Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója (1964), Kiváló Munkáért (1982), TIT Aranykoszorús Jelvény (1983),Kitaibel Pál-emlékplakett (1986),Emberi Környezetért Emlékérem (1987), Bugát Pál-emlékérem (1992), Hermann Ottó-emlékplakett (1993), Apáczai Csere János-díj (1993), Dr. Újvárosi Miklós-emlékérem (2000), Juhász Nagy Pál-emlékérem (2001). 2009-ben posztumusz Pro Urbe díjat kapott. Kétszáznál több szakirodalmi és ismeretterjesztő közleményt adott közre magyar és idegen nyelven, önállóan és társszerzőként, periodikákban és könyvekben. Sírja Mosonmagyaróváron a Feketeerdei úti új köztemetőben van.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Révai új lexikona Szekszárd, 1999- 5. p. 43-44.
  • Ki kicsoda Győr-Moson-Sopron megye helyismereti kutatásában. Szerk. Mennyeiné Várszegi Judit Győr, 2006. p. 44-46.
  • Kisalföld Győr, 1956- 2009. 08. 21. 7. p.
A szócikk szerzője:Tuba László