Lexikon szócikk

Anda Gyula
Győr 1872. december 4. - ? ?
Műve(i):
*Gyámügyi gyakorlati kérdések jegyzők részére. Győr, 1906.
*Mosonvármegyei adomák. = Mosonvármegye emlékkönyve. Szerk. Ruff Andor. Magyaróvár, 1929. p. 42-44.
Győrött járt a bencések főgimnáziumába, ahol 1892-ben érettségizett. A budapesti egyetemen szerzett jogi és államtudományi diplomát. 1896-tól 1899-ig Győr megye tiszti ügyésze mellett vett részt gyakorlaton. Közigazgatási pályáját Moson megyében az árvaszéknél kezdte. Árvaszéki elnökké 1919-ben választották meg, ezt a tisztséget 1924-ig, az önálló Moson megye megszűntéig viselte, ekkor vonult nyugdíjba. Aktív szolgálata idején tevékenyen részt vett a megye társadalmi életében. Negyed századon át tagja volt Magyaróvár képviselő-testületének, elnöke volt a Mosonvármegyei Területvédő Ligának, egyik alapítója és alelnöke a Moson megyei Hangya Szövetkezetnek. Hosszú ideig volt háznagya a Széchenyi Kaszinónak. A proletárdiktatúra bukása után kormánymegbízásból ő likvidálta a szocializált gazdaságokat, üzemeket. 1903-ban ő alapította és két éven át szerkesztette a „Magyaróvári Hírlap”-ot . Közigazgatási témájú cikkei jelentek meg a „Jog”,„Magyar Közigazgatás”,„Vármegye” című szaklapokban és a „Mosonvármegyé”-ben. További sorsa ismeretlen.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 256. p.
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái Bp., 1990- 1. 520. hasáb
A szócikk szerzője:Tuba László