Lexikon szócikk

Csaplár József
Mecsér 1812. - Mecsér 1893.

Foglakozása(i):
Csaplár György mecséri gazdálkodó és Kégl Anna házasságából született. Négyen voltak testvérek. Helyben, majd a magyaróvári piaristáknál tanult 4 évig. Kitűnő tanuló lévén a Nunkovich alapítvány is támogatta tanulmányait. Később a szülőfalujában örökölt földjén gazdálkodott. Felesége Kettinger Teréz volt, akivel boldog házasságban éltek 1836-tól, és 12 gyermekük született. Unokája - Mihály fiától - András, tájfutó világbajnok, 16-szoros magyar bajnok. A családot 31 hold földjéből tartotta el. 1848-ban ő vezette a község újoncait mint népfölkelő parancsnok. A mezei rendőrség megszervezője volt. Először 1852-től 1867-ig volt Mecsér bírája megszakítás nélkül. Ilyen minőségében vált híressé a tágabb környéken is. Összesen negyvenkét évig szolgálta önzetlenül faluját. Volt közgyám és tanácsos, a községi gyümölcsfaiskola gondnoka, de jegyzői feladatokat is el kellett látnia. Helytállása és nevezetes ítéletei a jövő nemzedék számára szinte mesebeli figurává avatták. Először néplapok közölték életrajzát. Vas Gereben író említi a Nemzet napszámosai című regényében ezt a népi bölcsességgel megáldott, tiszteletre méltó közösségi embertípust.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Thullner István - Tuba László: Mecsér története Mecsér, 2014. 144. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre