Lexikon szócikk

Csatáry Elek
Eszterháza 1871. július 31. - Mosonmagyaróvár 1946. április 4.
Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányait a soproni evangélikus líceumban végezte, 1891-ben itt érettségizett. Ezután a budapesti egyetem jogi fakultásán tanult és államtudományból államvizsgázott. Közigazgatási pályáját Sopron megyében kezdte, innen Esztergom majd Zala megyébe került. 1900. augusztus 4-én Moson vármegye törvényhatósága aljegyzőnek választotta. 1902-től magyaróvári járási szolgabíró, 1914-től megyei főjegyző, 1919-től az önálló Moson megye utolsó alispánja. Részt vett a trianoni békét követő határ-megállapítási munkában. A csonka vármegyék egyesítésekor nyugdíjazását kérte, 1924. június 30-ával nyugdíjazták. A tapasztalt közigazgatási szakember egyik maradandó alkotása Magyaróvár rendes tanácsú várossá fejlesztése volt. Vezetőségi tagja volt többek között a Széchenyi Kaszinónak, a Mosonmegyei Gazdasági Egyesületnek stb., világi felügyelője a Magyaróvár-mosoni evangélikus egyháznak, törvényszéki bírája a dunáninneni evangélikus egyházkerületnek. Sírja a magyaróvári temetőben található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. p. 233-234.
A szócikk szerzője:Tuba László