Lexikon szócikk

Cséfalvay Gyula
Sérfenyősziget 1919. november 29. - Sérfenyősziget 1998. június 16.
Foglakozása(i):
Az elemi iskolába szülőfalujában járt. Ezt követően gazdasági iskolát végzett Győrben. 1940-től 1959-ig, birtoka kisajátításáig egyéni gazdálkodó volt. 1959 után segédmunkás volt, majd anyagkönyvelő. 1969-ben agrármérnöki oklevelet szerzett a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolán. 1970 tavaszától a Mosonmagyaróvári Kisállattenyésztő Szövetkezet főagronómusa, majd elnöke 1984-ig, nyugdíjba vonulásáig. Fiatalon bekapcsolódott a politikai életbe. Tevékenyen részt vett az 1930-1940-es évek agrárpolitikai mozgalmaiban. 1938-tól tíz éven keresztül az Arany- és Ezüstkalászos Gazdák mozgalmában dolgozott. 1940-től csatlakozott a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testületéhez. 1946-1948 között a Magyar Parasztszövetség tagja volt. Az 1947. évi választásokon a Barankovics István vezette Demokrata Néppárt képviselőjelöltje volt a megyei pártlistán. Az 1956-os forradalom után internálták, majd rendőri felügyelet alatt állt 1961-ig. 1989-ben belépett a Kereszténydemokrata Néppártba. 1990-ben pártja területi listájáról bekerült a parlamentbe, ahol négy éven keresztül dolgozott többek között a mezőgazdasági és kárpótlási bizottságban.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Az 1990-ben megválasztott országgyűlés almanachja Bp., 1992. 61. p.
  • Kovács K. Zoltán: Búcsú Cséfalvay Gyulától
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 2. évf. 1998. 7. sz. 5. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter