Lexikon szócikk

Cselkó István
Zsombolya 1847. április 20. - Magyaróvár 1930. július 24.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Szarvasmarhatenyésztés. Bp., 1908.
*Marha-, juh- és sertéshízlalás. Bp., 1911.
Édesapja a zsombolyai uradalom gazdatisztje volt. A keszthelyi tanintézet elvégzése után apjával dolgozott, innen került 1869-ben a magyar tulajdonba jutott Magyaróvári Gazdasági Tanintézethez segédtanárnak. 1874-ben a müncheni állatorvosi főiskola ösztöndíjasa lett. Hazatérése után az állattenyésztés és állatgyógyászat tanárává nevezték ki. Ezzel kapcsolatos tárgyakat tanított nyugdíjba vonulásáig a Magyaróvári Gazdasági Akadémián. 1908-ban az Állatorvosi Főiskola tiszteletbeli doktora címet kapta. Kutatásának fő tárgya az állattenyésztéstan volt. Ő írta az első komoly magyar szarvasmarha-tenyésztési szakkönyvet, de ló-, juh- és sertéstenyésztéssel is foglalkozott. Takarmányozástan könyve a mai napig használható. Tagja volt az óvári akadémia „nagy tanári karának”. Az állattenyésztés minden ágában otthonosan mozgott, és előadásokon is igyekezett terjeszteni Moson megyében a gazdák számára hasznos ismereteket. Több mint ezer cikk jelent meg a tollából. Olyan témákhoz is igényesen nyúlt, mint a gyümölcstermesztés és a virágkertészet. A „Köztelek” c. mezőgazdasági szaklap takarmányozástani rovatát vezette. A helyi társas életben, pl. a Magyaróvári Széchenyi Körben is részt vett. Őt bízták meg a Pallas Lexikon állattenyésztési szócikkeinek megírásával. A magyar mezőgazdasági szakirodalom egyik megteremtője 1930-ban halt meg Magyaróváron, sírja a magyaróvári temetőben található. Emlékét a vár belső udvarán relief őrzi.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 1. p. 335-337.
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 1. 307. p
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1930. 07. 27. p. 1-2.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre